Privacy policy

Privacyverklaring

Trend Brands BV respecteert de privacy van alle bezoekers en gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Trend Brands BV bewaart en gebruikt gegevens uitsluitend die rechtstreeks worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan Trend Brands BV worden verstrekt. De gegevens worden opgenomen in het klantenbestand van Trend Brands BV o.a. voor het uitvoeren van overeenkomsten. Daarbij geeft u door het verstrekken van de gegevens toestemming voor het gebruik van deze gegevens voor de volgende doeleinden: aanbieding mailing, administratieve doeleinden.

Klikgedrag

Op deze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Wij optimaliseren hiermee onze dienstverlening, ons aanbod en de werking van de website. Trend Brands BV zal uw persoonlijke gegevens nimmer aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen welke betrokken zijn bij het uitvoeren van uw bestelling. Trend Brands BV, onze werknemers en de door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Cookies

Trend Brands BV kan informatie over het gebruik van deze internetsite verzamelen en analyseren, met inbegrip van de domeinnaam, het aantal hits, de bezochte pagina’s, bezochte vorige en volgende internetsites en de duur van de gebruikerssessie. Deze gegevens kunnen worden verzameld met behulp van een cookie. Trend Brands BV gebruikt deze cookies om uw computer automatisch te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om onze diensten te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. U kunt het gebruik van cookies desgewenst toestaan of verhinderen door de instellingen van uw browser te veranderen.

Nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden informeren over nieuwe producten, speciale acties etc.. Uw e-mail adres wordt alleen na expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Internetsites van derden

Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

Wijzigingen Privacyverklaring

Trend Brands BV behoudt zich het recht voor om in deze Privacyverklaring te allen tijde wijzigingen aan te brengen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze Privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Contactgegevens

Trend Brands BV is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens en ziet toe op de vertrouwelijkheid en de veiligheid er van. U heeft recht op inzage in- en wijziging van uw gegevens. Vragen om inzage in, wijzigingen van uw persoonsgegevens of klachten over privacy kunt u richten aan welkom@kappersonly.nl